GIGI

 

Dokter gigi umum dan jadwal praktek :

drg. Martitik Sudarmani                                       

Praktek pagi (Senin, Rabu, Jum'at) Pkl. 07.00-14.00

Praktek Sore (senin, Rabu, Jum'at) Pkl. 18.00-21.00

 
 

drg. Avi Yulinda Fury   

Praktek Pagi (Selasa, Kamis) Pkl. 07.00-14.00 

Praktek Sore (Selasa, Kamis)  Pkl. 18.00-21.00

 
   

drg. Resita Akwila        

Praktek Pagi (Sabtu)    Pkl. 07.00-14.00  
    drg. Veronika Ayu. P      Praktek Sore (Sabtu)         Pkl.18.00-21.00  
   

Dokter gigi spesialis dan Jadwal praktek :

drg. Peterus Rimba, Sp. Ort    

Praktek Pagi (Senin-Kamis, Sabtu) Pkl. 07.00-14.00

Praktek Sore (Senin-Kamis, Sabtu) Pkl. 18.00-21.00

 
   

drg. Christinne. T, Sp. Perio   

Praktek Pagi (Senin - Jum'at)         Pkl. 07.00-14.00

Praktek Sore (Selasa, Kamis)          Pkl. 18.00-21.00

 
   

drg. Conny. D, Sp. BM            

Praktek Sore (Selasa, Rabu)           Pkl. 18.00-21.00  
   

drg. Wahyu Ella. P, Sp. KG     

Praktek Sore  (Senin, Kamis)          Pkl. 18.00-21.00